c64-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Názov dohody má správne znieť: „Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií“.