c78-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 149/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
V prílohe č. 1 kategórie 14 a 15 majú správne znieť:
„14.
Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov. Finančný limit: 50 000,– EUR
15.
Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 až 14, staršie ako 50 rokov. Finančný limit: 50 000,– EUR“.