c8-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 721/2004 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. II dvadsiatom piatom bode namiesto slov „§ 5 ods. 4“ majú byť správne uvedené slová „§ 75 ods. 4“.