História predpisu 116/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2006 - 31.12.2013