História predpisu 119/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2006 - 31.01.2010