História predpisu 12/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.01.2006 - 31.12.2010