História predpisu 172/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.2006 - 31.03.2008