História predpisu 197/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2006 - 31.10.2014