História predpisu 204/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.04.2006 - 31.10.2014