História predpisu 227/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.2006 - 31.01.2009