História predpisu 25/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2006 - 31.05.2006
3.01.06.2006 - 31.12.2006282/2006 Z. z.
4.01.01.2007 - 12.03.2007
5.13.03.2007 - 30.06.2008102/2007 Z. z.
6.01.07.2008 - 14.09.2008232/2008 Z. z.
7.15.09.2008 - 14.11.2008232/2008 Z. z.
8.15.11.2008 - 31.12.2008442/2008 Z. z., 232/2008 Z. z.
9.01.01.2009 - 30.06.2009442/2008 Z. z., 232/2008 Z. z.
10.01.07.2009 - 15.07.2009442/2008 Z. z., 213/2009 Z. z.
11.16.07.2009 - 30.11.2009289/2009 Z. z.
12.01.12.2009 - 31.12.2009402/2009 Z. z.
13.01.01.2010 - 08.03.2010503/2009 Z. z.
14.09.03.2010 - 31.03.201073/2010 Z. z.
15.01.04.2010 - 01.04.201073/2010 Z. z., 73/2010 Z. z.
16.02.04.2010 - 31.03.2011129/2010 Z. z.
17.01.04.2011 - 14.06.201158/2011 Z. z.
18.15.06.2011 - 19.07.2011158/2011 Z. z.
19.20.07.2011 - 31.07.2011223/2011 Z. z., 182/2011 Z. z.
20.01.08.2011 - 31.12.2011231/2011 Z. z.
21.01.01.2012 - 31.01.2012348/2011 Z. z.
22.01.02.2012 - 08.03.2012550/2011 Z. z.
23.09.03.2012 - 17.02.201391/2012 Z. z.
24.18.02.2013 - 22.04.201328/2013 Z. z., 503/2009 Z. z.
25.23.04.2013 - 29.06.201395/2013 Z. z.
26.30.06.2013 - 30.06.201395/2013 Z. z., 180/2013 Z. z.
27.01.07.2013 - 31.12.201395/2013 Z. z., 28/2013 Z. z., 95/2013 Z. z.
28.01.01.2014 - 26.02.201495/2013 Z. z., 95/2013 Z. z.
29.27.02.2014 - 28.02.201534/2014 Z. z.
30.01.03.2015 - 31.03.201513/2015 Z. z.
31.01.04.2015 - 28.04.201531/2015 Z. z.
32.29.04.2015 - 87/2015 Z. z.
33.31.10.2015 - 31.10.2015252/2015 Z. z., 252/2015 Z. z.
34.01.11.2015 - 252/2015 Z. z., 252/2015 Z. z.