História predpisu 295/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.2006 - 31.10.2014