História predpisu 319/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.2006 - 23.11.2009