História predpisu 332/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.2006 - 14.01.2007