História predpisu 341/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2006 - 31.12.2010