História predpisu 358/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2006 - 31.08.2007