História predpisu 363/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.2006 - 31.08.2009