História predpisu 365/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2006 - 19.03.2009