História predpisu 368/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.2006 - 04.11.2006