História predpisu 403/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2006 - 28.04.2009