História predpisu 412/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2006 - 30.06.2013