História predpisu 439/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2006 - 14.02.2011