História predpisu 442/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2006 - 30.11.2014