450/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 28. júna 2006 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 1. januára 2006 uzavretá medzi Asociáciou bánk
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 24. apríla 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 1 z 31. mája 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG, Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.