456/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

456
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovinská republika s účinnosťou od 4. januára 2006, Namíbijská republika s účinnosťou od 16. januára 2006 a Andorrské kniežatstvo s účinnosťou od 24. februára 2006 oznámili depozitárovi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) zmenu svojich orgánov oprávnených podľa článku 6.
V dôsledku toho sa Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa čl. 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 129/2006 Z. z.) dopĺňa takto:
Slovinská republika
1. Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky pre listiny vydané notármi a prekladateľmi
2. Krajské súdy pre listiny vydané notármi, notárskymi koncipientmi, sudcami, štátnymi orgánmi, organizáciami a osobami, ktoré zastupujú verejné inštitúcie a právnické osoby na základe plnomocenstva
Namíbijská republika
1. „Registrar“ a „Assistant Registrar of the High Court“ a
2. „Permanent Secretary“ a „Deputy Permanent Secretary: Ministry of Justice“
Andorrské kniežatstvo
1. Ministre/a d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació
2. Ministre/a de Justícia i Interior
3. Ministre/a d’Economia
4. Director/a d’afers bilaterals i Unió Europea
5. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament
6. Director/a d’afers jurídics i consulars
7. Cap d’Area d’afers generals del Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació“.