História predpisu 458/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.07.2006 - 31.07.2008