História predpisu 465/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2006 - 30.11.2008