História predpisu 472/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.2006 - 31.08.2008