História predpisu 476/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.08.2006 - 30.06.2007