História predpisu 480/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2006 - 30.06.2013