História predpisu 53/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2006 - 29.02.2012