História predpisu 538/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2006 - 31.07.2014