História predpisu 557/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2006 - 14.04.2009