História predpisu 563/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2006 - 31.10.2014