História predpisu 588/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2006 - 31.12.2010