História predpisu 60/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2006 - 31.12.2007