História predpisu 603/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2006 - 30.10.2007