História predpisu 608/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2006 - 31.12.2008