62/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. februára 2006
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
určujem
deň ich konania na sobotu 16. septembra 2006.
Pavol Hrušovský v. r.