História predpisu 625/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2007 - 30.09.2009