634/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

634
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť tepelnej energetiky vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Bytová správa spol. s r.o., Dolná 2,
969 01 Banská Štiavnica
0466/2006/T 25. 8. 2006 32/2006
2. TEHOS, s. r. o., Pelhřimovská 2054/6,
026 01 Dolný Kubín
0467/2006/T 25. 8. 2006 33/2006
3. RADEN, s. r. o., Považská 40/B,
040 11 Košice
0468/2006/T 28. 8. 2006 30/2006
4. Bytový Podnik Myjava spol. s r. o.,
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
0469/2006/T 31. 8. 2006 31/2006
5. DCa THERM, a. s., Štúrova 76/11,
018 41 Dubnica nad Váhom
0470/2006/T 31. 8. 2006 31/2006
6. TEBYS, spol. s r. o., Námestie Sv.
Anny č. 3, 911 47 Trenčín
0472/2006/T 31. 8. 2006 31/2006
7. Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
0473/2006/T 7. 9. 2006 33/2006
8. Byttes, spol. s r. o., ul. Železničiarov
257/2, 028 01 Trstená
0474/2006/T 7. 9. 2006 33/2006
9. Teplico, s. r. o., SNP 574/115,
039 01 Turčianske Teplice
0475/2006/T 8. 9. 2006 33/2006
10. Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o., Pod
lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok
0476/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
11. Všeobecná NsP Levoča, a. s.,
Probstnerova cesta 2, 054 35 Levoča
0477/2006/T 11. 9. 2006 34/2006
12. Slobyterm spol. s r. o., Levočská 20,
064 01 Stará Ľubovňa
0478/2006/T 11. 9. 2006 34/2006
13. Nylstar Slovakia a. s., Chemlonská 1,
066 76 Humenné
0479/2006/T 11. 9. 2006 34/2006
14. Dalkia Poprad a. s., Široká 2,
058 94 Poprad
0480/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
15. Bytové družstvo Humenné, Laborecká
1896/58, 066 37 Humenné
0481/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
16. Bytenerg spol. s r. o., kpt. Nálepku 930,
068 01 Medzilaborce
0482/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
17. OPM 1 SR, s. r. o., 951 07 Čechynce 112 0483/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
18. Nitrianska teplárenská spoločnosť,
a. s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
0484/2006/T 12. 9. 2006 34/2006
19. TERMOBYT R, spol. s r. o.,
906 38 Rohožník č. 406
0485/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
20. TERMMING, a. s., Bukureštská 2,
811 04 Bratislava
0486/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
21. SOMAT- služby, spol. s. r. o., Mierová 127,
821 05 Bratislava
0487/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
22. SOUTHERM, s. r. o., Športová 4021/13
A, 929 01 Dunajská Streda
0488/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
23. MPBH Šamorín, s. r. o., ul. Školská 37,
931 01 Šamorín
0489/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
24. Dalkia Senec a. s., Sokolská 6,
903 01 Senec
0490/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
25. Pekáreň a cestovináreň a. s.,
Budatínska 36, 851 05 Bratislava
0491/2006/T 12. 9. 2006 32/2006
26. Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o.,
Hlavná 378, 981 01 Hnúšťa
0492/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
27. Dalkia Brezno, a. s., Clementisova 5,
977 01 Brezno
0493/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
28. ESPOOL, a. s., Masarykova 7,
984 01 Lučenec
0494/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
29. ENERGO - BYTOS s. r. o. Šahy, E. B.
Lukáča 24, 936 01 Šahy
0495/2006/T 14. 9. 2006 34/2006
30. Retes, s. r. o., Okružná 42/9,
050 01 Revúca
0496/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
31. 1. banskobystrická energetická
spoločnosť, a. s., Zvolenská cesta 1,
974 01 Banská Bystrica
0497/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
32. Energobyt, s. r. o., Gorkého 8a,
979 01 Rimavská Sobota
0498/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
33. Levočská teplárenská, a. s., Železničný
riadok 2, 054 01 Levoča
0499/2006/T 13. 9. 2006 32/2006
34. EMG, s. r. o., Zvolenská cesta 1,
974 01 Banská Bystrica
0500/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
35. MPBH, spol. s r. o., Unionka 54,
P.O. BOX 17, 960 01 Zvolen
0501/2006/T 14. 9. 2006 32/2006
36. Mestský podnik bytového
hospodárstva s. r. o., M. Corvína
1232/20, 932 01 Veľký Meder
0502/2006/T 14. 9. 2006 32/2006
37. Termia, s. r. o., Štvrť SNP č. 138,
914 51 Trenčianske Teplice
0503/2006/T 14. 9. 2006 33/2006
38. Eva Fodorová, PENTAS, ul. Pod
záhradami č.308, 93025 Vrakúň
0504/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
39. Ilfes s. r. o., Štúrova 753/68,
019 01 Ilava
0504/2006/Ti 14. 9. 2006 33/2006
40. SPRAVBYTKOMFORT a. s. Prešov,
Volgogradská 88, 080 98 Prešov
0505/2006/T 14. 9. 2006 34/2006
41. Thermoservice s. r. o., Zvolenská cesta
1, 974 05 Banská Bystrica
0506/2006/T 28. 9. 2006 36/2006
42. Bytové hospodárstvo mesta Veľký
Šariš, nám. sv. Jakuba 1,
082 21 Veľký Šariš
0507/2006/T 14. 9. 2006 34/2006
43. SKAL & CO, spol. s r. o.,
Clementisova 1163, 909 01 Skalica
0508/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
44. Mestský bytový podnik Sereď, spol.
s r. o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď
0509/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
45. REKOTaK, s. r. o., Biskupická 28,
821 06 Bratislava
0510/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
46. C-TERM, spol. s r. o., Lenardova 6,
852 39 Bratislava
0511/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
47. Stavebné bytové družstvo Zvolen,
Nográdyho 1455/24, 961 50 Zvolen
0512/2006/T 19. 9. 2006 32/2006
48. BYTTERM, a. s., Saleziánska 4,
010 77 Žilina
0513/2006/T 19. 9. 2006 33/2006
49. Kysuca s. r. o., ul. Matice slovenskej
620, 024 01 Kysucké Nové Mesto
0514/2006/T 19. 9. 2006 33/2006
50. BYVATERM, s. r. o., Sv. Cyrila
a Metoda 29, 038 61 Vrútky
0515/2006/T 19. 9. 2006 33/2006
51. DOMOVINA TATRY s. r. o., Štúrova
1502, 059 41 Tatranská Štrba
0516/2006/T 20. 9. 2006 34/2006
52. Marián Rybár - EVOS, Textilná 1,
934 05 Levice
0517/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
53. Bytes, s. r. o., Záhradnícka 8,
962 12 Detva
0518/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
54. C-TERM spol. s r. o., Lenardova 6,
852 39 Bratislava
0519/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
55. STEFE KVK, s. r. o., Písecká 3,
990 01 Veľký Krtíš
0520/2006/T 20. 9. 2006 32/2006
56. Martico, a. s., Východná 14,
036 01 Martin
0521/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
57. Mestský bytový podnik Sobrance,
Komenského č. 252, 073 01 Sobrance
0522/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
58. EMKOBEL a. s., Rázusova 1846,
052 01 Spišská Nová Ves
0523/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
59. Dalkia Kráľovský Chlmec, spol. s r. o.,
L. Kossútha 99, 077 01 Kráľovský
Chlmec
0524/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
60. TEKO-R, spol. s r. o., Páterova 8,
048 01 Rožňava
0525/2006/T 20. 9. 2006 36/2006
61. Mestská teplárenská spoločnosť, a. s.,
Palárikova 1761, 022 30 Čadca
0526/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
62. POV BYT s. r. o., Kuzmányho 903/3,
017 01 Považská Bystrica
0527/2006/T 20. 9. 2006 33/2006
63. Okresné stavebné bytové družstvo,
SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica
0528/2006/T 21. 9. 2006 33/2006
64. RADEN, s. r. o., Považská 40/B,
040 11 Košice
0529/2006/T 28. 9. 2006 36/2006
65. COM - therm spol. s r. o., Záhradnícka 4,
945 01 Komárno
0530/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
66. Bytový podnik, mestský podnik,
Lipová 1, 934 01 Štúrovo
0531/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
67. KolByt, s. r. o. Kolárovo, Kostolné
námestie 32, 946 03 Kolárovo
0532/2006/T 21. 9. 2006 35/2006
68. Termo s. r.o., Beskydská 5,
974 01 Banská Bystrica
0533/2006/T 21. 9. 2006 36/2006
69. GARDEN FREE s. r. o., Vajanského 2,
984 01 Lučenec
0534/2006/T 21. 9. 2006 32/2006
70. PentaReal, s. r. o., Stavbárska 38,
821 07 Bratislava
0535/2006/T 25. 9. 2006 32/2006
71. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a. s.,
Nám. Osloboditeľov 73,
031 01 Liptovský Mikuláš
0536/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
72. Mestský bytový podnik Bytový podnik
Trebišov, s. r. o., Puškinova 18,
075 86 Trebišov
0537/2006/T 22. 9. 2006 36/2006
73. TEHOS, s. r. o., Pelhŕimovská 2054/6,
026 01 Dolný Kubín
0538/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
74. Mestský bytový podnik Nové Mesto
nad Váhom s. r. o., Vajanského
2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
0540/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
75. BYTTHERM, s. r. o., Hollého 148/46,
957 01 Bánovce nad Bebravou
0541/2006/T 22. 9. 2006 33/2006
76. Mestský podnik cestovného ruchu,
Záhradnícka 4, 945 01 Komárno
0542/2006/T 25. 9. 2006 35/2006
77. Bytové družstvo Bratislava III,
Kominárska 6, 831 04 Bratislava
0543/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
78. NOVBYT s. r. o., Hálkova 11,
832 89 Bratislava
0544/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
79. PRVÁ RUŽINOVSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s., Mlynské Nivy
61, 827 11 Bratislava 212
0545/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
80. Račianska teplárenská, a. s., Hečkova 5,
831 05 Bratislava
0546/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
81. TENERGO Brno, a. s., organizačná
zložka, Hečkova 2, 036 01 Martin
0547/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
82. BYTY Čadca, s. r. o., Májová 1107,
022 01 Čadca
0548/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
83. Dalkia Vráble a. s., Sídlisko Žitava 1399/16,
952 01 Vráble
0549/2006/T 25. 9. 2006 35/2006
84. Službyt, spol. s r. o., Hviezdoslavova 473,
905 01 Senica
0550/2006/T 26. 9. 2006 32/2006
85. Eko Energia s. r. o., SNP 583/1,
972 17 Kanianka
0551/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
86. Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so
sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2,
972 01 Bojnice
0552/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
87. Karloveská obchodná a rozvojová
spoločnosť, a. s., Kresánkova 1,
P.O. Box 52, 841 05 Bratislava
0553/2006/T 25. 9. 2006 33/2006
88. Paroplynový cyklus, a. s., Magnetová
12, 831 04 Bratislava
0554/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
89. Bratislavská teplárenská a. s., Čulenova 7,
812 22 Bratislava
0555/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
90. RUŽOMBERSKÁ ENERGETICKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s., Textilná 23,
034 01 Ružomberok
0556/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
91 . TS GEOTHERM, s. r. o., M. R.
Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
0557/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
92. Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s.,
Bartalošova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
0558/2006/T 25. 9. 2006 38/2006
93. COOP Jednota Liptovský Mikuláš,
spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54,
031 25 Liptovský Mikuláš
0559/2006/T 26. 9. 2006 33/2006
94. Bytový podnik Námestovo, s. r. o.,
Bernolákova 390/14,
029 01 Námestovo
0560/2006/T 26. 9. 2006 33/2006
95. Saida, s. r. o., Prešovská 39/A, P.O. Box30,
820 05 Bratislava
0561/2006/T 26. 9. 2006 33/2006
96. ENERGO - SK, a. s., Chmeľová dolina 27,
949 01 Nitra
0562/2006/T 26. 9. 2006 35/2006
97. Slovak Telekom, a. s., Námestie Slobody 6,
817 62 Bratislava
0563/2006/T 26. 9. 2006 34/2006
98. VODOTIKA-MG, spol. s r. o.,
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
0564/2006/T 27. 9. 2006 32/2006
99. Duslo, a. s., Administratívna budova,
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
0565/2006/T 27. 9. 2006 34/2006
100. DOPRAVOPROJEKT, a. s.,
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
0566/2006/T 27. 9. 2006 34/2006
101. Mestský bytový podnik a ľadová
plocha, s. r. o., Záhradnícka 69,
947 03 Hurbanovo
0567/2006/T 27. 9. 2006 35/2006
102. Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
0568/2006/T 27. 9. 2006 34/2006
103. Podnik bytového hospodárstva,
Rybárska 1048/31, 962 31 Sliač
0569/2006/T 28. 9. 2006 36/2006
104. Bytové hospodárstvo Sečovce, s. r. o.,
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27,
078 01 Sečovce
0570/2006/T 2. 10. 2006 36/2006
105. Bytové oddelenie mesta Tlmače, Dom
služieb 12, 935 21 Tlmače
0572/2006/T 28. 9. 2006 34/2006
106. KOMTERM a. s., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava
0573/2006/T 3. 10. 2006 35/2006
107. JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL, spol. s r. o.,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
0574/2006/T 3. 10. 2006 35/2006
108. Slovenské elektrárne, a. s., Elektrárne
Vojany, závod, 076 72 Vojany
0575/2006/T 26. 9. 2006 38/2006
109. MESTO TRENČÍN, Mierové nám. č. 2,
911 64 Trenčín
0576/2006/T 4. 10. 2006 35/2006
110. SLUŽBYT m. p., Hviezdoslavova 84,
953 00 Zlaté Moravce
0577/2006/T 5. 10. 2006 35/2006
111. Kremnické tepelné hospodárstvo s. r. o.,
Dolná ulica 49/21,
967 01 Kremnica
0578/2006/T 10. 10. 2006 36/2006
112. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s.,
Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
0581/2006/T 10. 10. 2006 35/2006
113. TATRY-TEPLO s. r. o., Čukotka IV/77,
059 60 Tatranská Lomnica
0582/2006/T 10. 10. 2006 35/2006
114.  
Ing. Juraj Tomčo, Krompašská 40,  
040 1 Košice
0583/2006/T   11.10.2006   36/2006
115.   Elektrovod – Energie, s.r.o., Krmanova 14,  
040 01 Košice
0584/2006/T 29.9.2006  36/2006
116.   Stavebné bytové družstvo Zvolen,
Nográdyho 1455/24, 961 50 Zvolen
0590/2006/T 18.10.2006  36/2006
117.   Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.,
Cintorínska 7, 968 01 Nová Baňa
0592/2006/T 19.10.2006   36/2006
118.   ENERGO – SK, a.s., Chmeľová dolina 27,  
949 01 Nitra
0600/2006/T 26.10.2006  37/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.