História predpisu 637/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2006 - 03.02.2010