História predpisu 642/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.2006 - 31.12.2010