História predpisu 649/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.2006 - 31.05.2014