História predpisu 653/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.03.2007 - 31.10.2014