História predpisu 679/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2007 - 28.02.2009