História predpisu 685/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2006 - 31.03.2008