81/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. januára 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. novembra 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretá medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra 2005 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 zo 16. januára 2006 uzavretá medzi COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 18. januára 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
7.
Dodatok č. 2 z 15. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 2. marca 2005 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
8.
Dodatok č. 3 z 22. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
9.
Dodatok č. 2 z 29. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z 8. januára 2004 uzavretej medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.