História predpisu 85/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2006 - 29.02.2012