c175-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 398/2006 Z. z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o delegovaní zodpovednosti za poskytovanie letových prevádzkových služieb a o prevádzke Medzinárodného letiska Užhorod
V texte oznámenia namiesto slov „12. februára 2002“ majú byť správne uvedené slová „12. februára 2004“.